OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

mondioring sk

Úvod

 

Mondioring klub ČR

ve spolupráci s KK Bystrovany

 

pořádá

v sobotu 18.6.2011

 

závod podle kategorie 1

Zkušebního řádu MONDIORING

 

 na cvičišti KK Bystrovany u Olomouce

 

Prezentace závodníků 7.30 -8.30 hodin, začátek závodu v 9.00 hodin. Přijetí přihlášky bude potvrzeno pořadatelem  - v přihlášce uveďte vaši email adresu.

 

Hlavní pořadatel: Radim Kelar

Rozhodčí:            Zdeněk Volný

Figuranti:            Roman Vala, Libor Hanzelka

Info, kontakty:    www.mondioringklub.cz

 

Startovné: Kč 800,-- (EUR 35,--), členové Mondioring klubu ČR mají 50% slevu (startovné činí Kč 400,--)

 

Uzávěrka přihlášek 18.5.2011

Počet startujících je omezen. Přihlášky (poštou nebo e-mailem) a startovné (hotově na adresu, u zahraničních účastníků možná platba na místě při prezentaci) přijímá:

 

Dagmar Volná                        telefon: 00420/595 534 108

Dub 30                                  mobil:    00420/737 512 909

741 01 Nový Jičín                 e-mail: ring.volny@seznam.cz

                                                              

           MONDIORING přihláška na závod

           Podle kategorie Mondioring 1

      

                  Mondioring klub ČR

                  Bystrovany u Olomouce – 18.6.2011

 

       
   
 
 

Příjmení:                                                           Jméno:

                                                                                                                           

 

 

Adresa:

 PSČ:                       

 

 

Telefon/mobil:                                              e-mail:                                          

                                

 

 

Člen klubu/organizace:

 

 

 

Jméno psa/feny a název CHS :                                Datum narození psa/feny :

                                                                                               

 

 

Číslo zápisu psa/feny :                                             Tetovací číslo/čip:                                                                 

 

           

Plemeno:                                         pohlaví :                   Datum,  podpis:

                                                            Pes-fena

 

 

Startovné ve výši Kč 800,--  / 400,-- zaslán dne ....................

(nehodící se škrtněte)

 

 

Přihlášky + startovné zasílejte do 18.5.2011 na adresu :

 

Dagmar Volná

Dub 30

741 01 Nový Jičín

 

tel. 737 512 909

e-mail : ring.volny@seznam.cz

 

Mondioring klub ČR : www.mondioringklub.cz